За Нас :

Пчеларник Демјаница e пчеларска фарма која со своето долгогодишно искуство на одгледување медоносни пчелни семејства карактеризирани за нашето поднебје и со својата посветеност и професионалност ги произведува сите пчелни производи.

Производите се на природен начин одземени од пчелните семејства без притоа да се пастеризирани или филтрирани со што се заддржуваат сите природни својства на пчелните производи.  Со дозвола од државните институции за производство и продажба со високи стандарди во нашиот погон се пакува мед, полен, прополис, матична млеч, восок.

Пчелните живеалишта се распоредени на повеќе локации на Осоговските планини. Сите пчеларници се наоѓаат во еколошко чисти локации, изолирани од населените места и човечки фактори без никакво загадување во кои изобилува природа со многу лековити растенија и медоносни шуми.